IT mentorképzés tanfolyam: Felnőttképzés, szakmai tanfolyamok, nyelvtanfolyamok, nyelvvizsgák, informatikai tanfolyamok, gazdasági tanfolyamok, vállalati tanfolyamok, továbbképzések, tréningek, kihelyezett tanfolyamok
ioszia logo

IT mentorképzés tanfolyam

bgareworksbanner
PCB javítás és BGA átmunkálás, javítás! Vizsgálat, eltávolítás, kiforrasztás, csere, beültetés, mentés, tesztelés, stb.
Költséghatékony megoldás!


IT kommunikációs szolgáltató képzés
OKJ azonosító:  52 524 01 0100 31 01

Tartalom:
1142-06 Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés
1143-06 Projektmenedzsment
1176-06 Helyzetelemzés, felkészülés a szolgáltatásra
1177-06 IT mentor
1178-06 Közösségi informatikai szolgáltató
1179-06 Oktatási kommunikációtechnikus

A képzés során megszerezhető szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

 • Számítógépet kezel, szoftvereket használ
 • Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet
 • Közreműködik a helyi fejlesztésben
 • Betanítja az eszközök és szolgáltatások használatát
 • Megszervezi szolgáltató tevékenységét, egyes szolgáltatásait, azok helyi feltételeit
 • Felhasználja a közösségi hozzáférési hely infrastruktúráját
 • Ügyfelekkel, partnerekkel kapcsolatot alakít ki, tart fenn
 • Tartalommenedzserként dolgozik
 • Elemzi a segítséget kérők hátrányos, problematikus, kritikus élethelyzetét
 • Megszervezi a mentorálás folyamatát, folyamatosan segíti a tanítványát
 • Meghatározza az élethelyzet megoldását segítő IKT lehetőségeket
 • Fejleszti saját képességeit a feladatok jobb ellátása érdekében
 • Közreműködik az IT mentor szakmafejlesztésben
 • Közösségi hálózatot telepít, üzemeltet
 • Alkalmazza, közvetíti a távoktatási szolgáltatásokat
 • Megtervezi, megszervezi, biztosítja az oktatás technikai folyamatát és feltételeit
 • Közreműködik a helyi közösség oktatás-fejlesztésében
 • Megszervezi a közösségi hozzáférés gazdálkodását és adminisztrációját
 • Biztosítja a közösségi hozzáférés humán erőforrásait
 • Biztosítja a közösségi hozzáférés műszaki infrastruktúráját
 • Biztosítja a közösségi hozzáférés szoftver infrastruktúráját


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1142-06 Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít
 • Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ
 • Multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel
 • Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ
 • LAN és WAN- hálózatokat használ
 • Informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért
 • Tevékenységét dokumentálja
 • Szoftverhasználati jogokat alkalmaz
 • Tervezi és szervezi a munkavégzést
 • Betartja a munkavégzéssel összefüggő szabályokat
 • Alkalmazza a munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1143-06 Projektmenedzsment

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

 • Részt vesz a projekt megtervezésében
 • A feladatterv kialakításában közreműködik
 • A projektfeladatok erőforrás és időszükségletének meghatározását elvégzi
 • Részt vesz a kockázatelemzésben
 • Részt vesz a követelményelemzésben
 • A projekt értékelésében közreműködik


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
A szakmai követelménymodul tartalma:
1176-06 Helyzetelemzés, felkészülés a szolgáltatásra

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Közreműködik a probléma- és szükségletelemzésekben
 • Közreműködik a helyi stratégiák kidolgozásában
 • Közreműködik a helyi fejlesztési programok kidolgozásában
 • Közreműködik a helyi fejlesztési programok megvalósításában
 • Közreműködik a közösségi szociális és esélyegyenlőségi helyzet- és szükségletelemzésben
 • Közreműködik a közösségi szociális és esélyegyenlőségi fejlesztési stratégia kidolgozásában
 • Közreműködik a közösségi szociális és esélyegyenlőségi fejlesztési és képzési programok kidolgozásában és menedzselésében
 • Folyamatosan tanulmányozza az általános eszközöket és alkalmazásokat
 • Folyamatosan tanulmányozza a szakterületi eszközöket és alkalmazásokat
 • Megtanítja és segíti az eszközök és szolgáltatások használatát
 • Felméri, elemzi az adott szolgáltatás iránti szükségleteket
 • Szolgáltatási üzleti tervet készít
 • Tevékenységét szolgáltatásként megszervezi
 • Igénybe veszi a helyi közösségi hozzáférési szolgáltatásokat
 • Együttműködik a tevékenységét érintő és megbízó helyi, területi és központi szolgáltatókkal
 • Szolgáltatása érdekében helyi PR és marketing tevékenységet végez
 • Meghatározza a hely alkalmasságát a szolgáltatásokra
 • Javaslatot tesz a közösségi hozzáférési hely megfelelő kialakítására
 • Szerződést köt a közösségi hozzáférési hely adott szolgáltatási célú felhasználására
 • Megszervezi az ügyfelek fogadásának, a kapcsolattartás módját, rendszerét
 • Fogadja és tárgyal az ügyfelekkel
 • Együttműködési megállapodásokat, szerződéseket köt a partnerekkel
 • Kiszolgálja az ügyfeleket, elemzi elégedettségüket
 • Elektronikus hírújságot tervez, szerkeszt és működtet
 • WEBlapok tartalmának szerkesztését, karbantartását végzi
 • Tematikus web-dokumentumtárak szerkesztését végzi
 • Tematikus linkgyűjteményeket tervez, hoz létre és publikál
 • Médium-bázisok (különböző médiák gyűjteményként való) tárolását, megjelenítését és karbantartási munkáit végziA szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1177-06 IT mentor

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Felismeri és modellezi a problémás élethelyzeteket
 • Feltárja a kielégítetlen szükségleteket, a kielégítés akadályait
 • Megállapítja a helyzet kialakulásának objektív és szubjektív okait
 • Meghatározza a helyzet megoldásához szükséges kompetenciákat
 • Meghatározza a segítséget kérők hiányzó kompetenciáit
 • Kidolgozza a segítés tervét
 • Kommunikál a tanítvánnyal, fenntartja a kapcsolatot
 • Mentorszerződést köt
 • Adminisztrálja a mentorálási folyamatot
 • Értékeli a mentorálás eredményét
 • Meghatározza az általános eszközöket és szolgáltatásokat
 • Meghatározza a szakterület-specifikus eszközöket és szolgáltatásokat
 • Megállapítja a szükséges eszközök és szolgáltatások rendelkezésre állását
 • Felhasználja az IT-mentor támogató rendszereket
 • Felhasználja az Internet kereső rendszereit
 • Megismeri önmagát, saját képességeit
 • Szembesíti képességeit az IT-mentorral szemben támasztott követelményekkel
 • Folyamatosan fejleszti saját személyiségét, képességeit az IT-mentorral szemben támasztott követelményeknek megfelelően
 • Új szakmai ismereteit rögzíti az IT-mentor támogató rendszerekben
 • Tapasztalatait megosztja az IT-mentorok közösségében
 • Közreműködik az IT-mentor támogató szolgáltatások fejlesztésében
 • Saját IT-mentor kézikönyvet készít
 • Meghatározza a szakterület célcsoportjait, helyzetét, sajátosságait
 • Elemzi a szakterület specifikus élethelyzeteit, problémáit
 • Elemzi és értékeli a speciális célcsoportok szükségleteit és kielégítésük módját
 • Alkalmazza a szakterület jogi eszközeit a speciális élethelyzetek kezelésében
 • Alkalmazza a szakterület-specifikus megoldásokat, módszereket az élethelyzetek kezelésében
 • Az élethelyzetek kezelését beilleszti a szakterület működési és intézményi rendszerébe
 • Alkalmazza a célcsoport élethelyzeteinek megoldását kínáló hálózati szolgáltatásokat
 • Elősegíti a célcsoport helyzetének javítását az információs társadalomban, a digitális esélyegyenlőség megteremtésében


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1178-06 Közösségi informatikai szolgáltató

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Elvégzi a közösség informatikai helyzet- és szükségletelemzését
 • Kidolgozza a közösség informatikai modelljét
 • Elkészíti és menedzseli a helyi közösség informatikai stratégiáját
 • Kidolgozza és menedzseli a helyi informatikai fejlesztési programokat és pályázatokat
 • Közreműködik a helyi tartalomfejlesztési programokban
 • Népszerűsíti a helyi információs társadalom fejlesztését
 • Kidolgozza a közösségi hozzáférés helyi stratégiáját és fejlesztési programját
 • Megszervezi és irányítja a közösségi hozzáférés fejlesztés programját
 • Elkészíti és menedzseli a közösségi hozzáférés fejlesztés pályázatait
 • Megtervezi a szolgáltatásokat, azok folyamatát
 • Elkészíti a szolgáltatás üzleti tervét
 • Megszervezi a szolgáltatási adminisztrációt
 • Kidolgozza a szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződéseket
 • Elkészíti a szolgáltatás PR- és marketing tervét
 • Kialakítja a közösségi hozzáférés szolgáltatási rendszerét
 • Elemzi, összeveti a lehetséges szervezeti megoldásokat
 • Kialakítja a közösségi hozzáférés szervezeti kereteit
 • Elkészíti a szervezeti, működési és szolgáltatási szabályzatokat
 • Elkészíti a közösségi hozzáférés üzleti tervét
 • Elkészíti az éves költségvetési tervet
 • Kialakítja a szolgáltatások árait
 • Megszervezi a pénzügyi adminisztrációt (nyilvántartások, könyvelés, adózás, számlázás)
 • Megszervezi a pénzkezelést (pénztár, készpénz-kezelés, pénztárgép)
 • Kialakítja a munkaköröket, munkaköri leírást készít
 • Teljesítmény-követelményeket határoz meg és kér számon, értékeli a teljesítményt
 • Munkatársakat keres, vesz fel, vizsgálja alkalmasságukat
 • Munkaszerződést köt
 • Szabályozza a munkavédelmet, gondoskodik a szabályok betartatásáról
 • Biztosítja a foglalkoztatás munkajogi, szociális és egyéb feltételeit, gyakorolja a munkáltatói jogokat
 • Megtervezi a közösségi hozzáférés ergonómiailag is megfelelő elhelyezését
 • Meghatározza az eszközszükségleteket
 • Informatikai eszközöket szerez be
 • Szabályozza a műszaki biztonságot, gondoskodik a szabályok betartásáról
 • Gondoskodik az eszközök karbantartásáról
 • Megtervezi a szoftver infrastruktúrát (platformok kiválasztása, open source)
 • Megtervezi a közösségi hozzáférés szoftverszükségleteit (alkalmazások, felhasználói szoftverek)
 • Beszerzi a szoftvereket
 • Szabályozza a szoftverek használatát, az informatikai biztonságot, adatvédelmet
 • Technológiát és hálózati eszközöket kiválaszt, kompatibilitást vizsgál
 • Hálózatot tervez, mérésekkel történő ellenőrzést végez, hálózati eszközöket telepít
 • Hálózatmenedzselő szoftvert kiválaszt, installál, működtet


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1179-06 Oktatási kommunikációtechnikus

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

 • Megszervezi az élethosszig tartó tanulás helyi feltételeit
 • Tanulmányozza a távoktatási kínálatot
 • Betanítja a távoktatási szolgáltatásokat
 • Segíti a távtanulókat a távoktatási szolgáltatások használatában
 • Oktatástechnikai megoldásokat ajánl a didaktikai követelményeknek megfelelően
 • Kialakítja, berendezi az oktatás helyszínét
 • Biztosítja az oktatástechnika és szolgáltatások eszközeit
 • Megtanítja az oktatástechnikai eszközök és szolgáltatások használatát
 • Felügyeli az oktatástechnikai eszközök és szolgáltatások alkalmazását
 • Gondoskodik az oktatás munkabiztonsági feltételeiről
 • Közreműködik a közösségi oktatás helyzet- és szükségletelemzésében
 • Közreműködik a közösségi oktatásfejlesztési stratégia kidolgozásában
 • Közreműködik a közösségi oktatásfejlesztési és képzési programok kidolgozásában és menedzselésében

Álláshirdetés!
10 éve működő felnőttképzési intézmény jó kereseti lehetőséggel keres megfelelő iskolai végzettséggel és legalább 2 éves szakmai tapasztalattal rendelkező, munkájára igényes munkatársakat az alábbi munkakörök betöltéséhez:
 • angol és német nyelvtanár
 • informatika tanár
Fényképes Europass önéletrajzokat a palyazat@ioszia.hu e-mail címre várjuk!

Tanfolyamok, képzések GyöngyösönSzakmai képzések Nyelvi képzések Vállalati képzések Mestergazda program Oktatási szolgáltatások

Felnőttképzés: Miskolcon, Egerben, Gyöngyösön, Salgótarjánban, Hatvanban, Jászberényben, Gödöllőn, Mezőkövesden, Füzesabonyban, Szolnokon, Hevesen és Észak-Magyarországon

Tanfolyamok városok szerint ABC sorrendben

Tanfolyamok, képzések Balassagyarmaton   | Tanfolyamok, képzések Egerben   | Tanfolyamok, képzések Füzesabonyban   | Tanfolyamok, képzések Gyöngyösön   | Tanfolyamok, képzések Hatvanban   | Tanfolyamok, képzések Jászberényben   | Tanfolyamok, képzések Mezőkövesden   | Tanfolyamok, képzések Miskolcon   | Tanfolyamok, képzések Pásztón   | Tanfolyamok, képzések Salgótarjánban  

Kiemelt tanfolyamok, képzések

Felnőttképzés | Informatikai képzés | Angol nyelvtanfolyam Gyöngyös | Szakirányú angol, német nyelvvizsga Gyöngyösön | Angol Nyelvvizsga Gyöngyösön | ECDL tanfolyam Gyöngyös | Szakmai tanfolyamok Gyöngyös | Nyelvi tanfolyamok Gyöngyös | Vállalati tanfolyamok Gyöngyös | Ipari, Gépészeti tanfolyamok | Pedagógiai, szociális tanfolyamok Gyöngyös | Média

IOSZIA Felnőttképzési Intézmény                                                                                                                                            CSS Valid  |  HTML Valid

IT mentorképzés tanfolyam